Wiebes belooft meer duidelijkheid Wet DBA

Wiebes belooft meer duidelijkheid Wet DBA
Wiebes kondigt maatregelen aan waarmee hij denkt de onrust over de werking van de Wet DBA te kunnen beteugelen. Zo komt er een meldpunt bij de Belastingdienst om problemen beter te kunnen verhelpen. En er komt een register met goedgekeurde modelovereenkomsten.
Dat schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in zijn brief ‘1e voortgang DBA’ naar de Kamer. De maatregelen zijn een reactie op de grote onzekerheid die is ontstaan bij opdrachtgevers en zelfstandigen over hun werkrelatie na de invoering van de Wet DBA.

Meldpunt knelpunten
De Belastingdienst zal een meldpunt gaan openen waar zzp’ers en opdrachtgevers de knelpunten die zij ervaren kunnen aankaarten. De Belastingdienst zal deze meldingen vervolgens inventariseren en analyseren.
Uit recent onderzoek van de ABU en de Bovib blijkt dat vooral intermediairs op grote schaal knelpunten ervaren of verwachten met het werken volgens de Wet DBA. Die zouden zij dus voortaan kunnen melden bij de Belastingdienst.

Register modelovereenkomsten
En er komt een register met goedgekeurde modelovereenkomsten. Zzp’ers en opdrachtgevers moeten daarin kunnen zien welke modelovereenkomsten (met een bepaald kenmerk) zijn goedgekeurd.

Sneller beoordelen
Daarnaast gaat de Belastingdienst meer mensen inzetten (60 ipv 40 ambtenaren) die overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gaan beoordelen. Van de 4481 overeenkomsten die de Belastingdienst per 1 augustus zijn binnengekomen zijn er slechts 370 goedgekeurd, 1.033 afgewezen, kregen er 814 geen eindoordeel en zijn 1964 momenteel in behandeling.

Communicatie verbeteren
Wiebes wil ook betere communicatie – samen met branche- en koepelorganisaties – over de regels, die sinds 1 mei gelden en waarvoor een overgangsperiode van een jaar geldt. Mocht er daarna toch nog onduidelijkheid zijn, dan zullen ‘goedwillende’ ondernemers niet worden beboet, verzekert de staatssecretaris.

Bron: ANP/SRA/Rijksoverheid