Werkloosheid daalt met bijna 40.000, aantal WW-uitkeringen blijft afnemen

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/16/werkloosheid-daalt

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/16/werkloosheid-daalt

 

In de eerste helft van 2016 is het aantal werklozen verder gedaald. De werkloosheid nam af van 588.000 in december 2015 tot 550.000 in juni 2016. Het werkloosheidspercentage nam in deze periode af van 6,6% naar 6,1%, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.

Zowel bij mannen als vrouwen daalde de werkloosheid. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen; 6,6% tegen 5,7%. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december, zo constateert het CBS.

Toename bij vrouwen groter

Van de 12,8 miljoen bewoners van Nederland tussen 15 tot 75 jaar had in juni 65,7% betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, van wie 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80.000 toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550.000 werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Minder WW-uitkering

De stijging van het aantal mensen met werk was in het eerste halfjaar groter dan de afname van het aantal werklozen, stelt het CBS. De verklaring is dat mensen die (op)nieuw de arbeidsmarkt betreden niet meteen een baan vinden. Hierdoor daalt de werkloosheid wat minder hard. Er zijn wel meer werklozen die betaald werk vinden dan mensen met werk die werkloos worden.

Het CBS constateerde donderdag verder dat het aantal lopende WW-uitkeringen in juni voor de derde maand op rij is gedaald. Uitkeringsinstantie UWV telde eind juni ruim 438.000 lopende WW-uitkeringen, 9.000 (-2%) minder dan in mei. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst, -7%. Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als bouwnijverheid (-10%), landbouw (-9%) en uitzendbedrijven (-9%). Vanuit de sector onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen toe met 3%.

Reactie FNV

Vakcentrale FNV waarschuwde donderdag voor het ‘vertekenende beeld’ dat de cijfers van het CBS geven. ‘Bij veel ‘betaald werk’ gaat het om onzekere contracten. Ook blijft de langdurige werkloosheid hoog.’

FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk zegt in een persverklaring: ‘De werkloosheid loopt terug, maar het aantal mensen dat weinig perspectief en houvast heeft wordt alleen maar groter. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, die leidt tot groeiende ongelijkheid. Het is essentieel dat mensen gewoon een echte baan hebben, zodat zij hun boodschappen kunnen doen en een woning kunnen betalen. We moeten juist gaan voor een samenleving met kleinere verschillen tussen arm en rijk.’ De FNV vindt het ook belangrijk dat werkgevers afkicken van hun ‘flexverslaving’.

bron: http://fd.nl/ondernemen/1160931/werkloosheid-daalt-in-eerste-helft-2016-met-bijna-40-000