Plannen arbeidsmarkt 2017

De belangrijkste onderwerpen voor de arbeidsmarkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2017.

De plannen werden gepresenteerd op 20 september 2016 (Prinsjesdag).
De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen eerst nog goedkeuren.

Koopkracht stijgt in 2017
In 2017 gaat de koopkracht van bijna iedereen erop vooruit. Zo gaan de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog. Dit is gunstig voor wie een laag inkomen heeft. Daarnaast gaan de algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting, en de ouderenkorting omhoog.

Minimumloon naar 21 jaar
Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Dit, om te voorkomen dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Onderzoek invoeren wettelijk minimumuurloon
Het kabinet onderzoekt de invoering van een wettelijk minimumuurloon. Het huidige minimumloon wordt uitgedrukt per maand, week en dag. De invoering van het minimumuurloon voorkomt onderbetaling. Bij loon op basis van stukloon moet ten minste het minimumloon worden betaald.

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2016