Helft beroepsbevolking heeft goede arbeidsmarkt kansen

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 49 procent op dit moment goede kansen op de arbeidsmarkt.

Dat is een verbetering met drie procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 en zelfs een 23 procent stijging ten opzichte van twee jaar geleden (Q1-2014). Tegelijkertijd bevindt 51% van de Nederlandse beroepsbevolking zich in ‘de badkuip’. Een positie waar er meer aanbod is dan vraag en de arbeidsmarktpositie minder goed is. Eén op de zes (17%) is zelfs kwetsbaar. Deze groep kwetsbaren is minder snel gedaald (-5%) dan de groep met een goede kans is gegroeid (+12%). Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

Aantrekkende economie verkleint badkuip
De aantrekkende economie zorgt ervoor dat er steeds meer personen een betere arbeidsmarktkans krijgen. Tussen het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 is deze groep met 3 procent gestegen en in de afgelopen twee jaar met 23%. Dit is vooral het gevolg van de sterk aantrekkende vraag (alleen in 2015 waren er al 22% meer online vacatures) en het afnemende aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er relatief meer schaarste en verbetert de arbeidsmarktpositie van de beroepsbevolking. Maar de schaarste neemt vooral toe in segmenten van de arbeidsmarkt waar het aanbod van mensen al krap was. Het effect van de economische groei op mensen die al slechte kansen hadden, is beperkt.

De beroepsgroepen die in het eerste kwartaal van 2016 ‘uit de badkuip’ zijn gekomen en een arbeidsmarktkans hebben van boven de 70, zijn:

Dienstleiders en coördinatoren (mbo)
Systeem- en applicatiebeheerders (mbo)
Network administrators (mbo)
Winkelverkoopleiders (mbo)
Kappers (mbo)

Eén op de zes personen op de Nederlandse arbeidsmarkt is kwetsbaar
In de afgelopen twee jaar is de groep kwetsbaren op de Nederlandse arbeidsmarkt afgenomen van 27% naar 17%. Toch zijn nog steeds bijna 1,5 miljoen mensen te definiëren als kwetsbaar. Dat betekent dat werkgevers meerdere alternatieven voor deze personen hebben op de arbeidsmarkt en daarmee is de kans op werk in het huidige beroepsveld/functie klein. Bij- en omscholing evenals grotere reis- en verhuisbereidheid zorgt dat deze groep haar arbeidsmarktkansen kan verbeteren. Met name bij laag- en middelbaar opgeleiden en met een leeftijd vanaf 44 jaar zien we dat de arbeidsmarktkansen afnemen.

De meest kwetsbare groepen op Nederlandse arbeidsmarkt

Beleidsmedewerkers (mbo)
Receptionisten (vmbo)
Verzorgenden (vmbo)
Financieel-administratief medewerkers (vmbo)
Administratief medewerkers (mbo)
Secretaresses (vmbo)
Conciërges en beheerders (mbo)
Sportinstructeurs (mbo)
Beladers en orderpickers (vmbo)
Sociaal, maatschappelijk, agogisch werkers (vmbo)

“Jonger kun je niet worden, maar couranter op de arbeidsmarkt wel. Vaak al heel eenvoudig, door het aanleren van veel gevraagde skills op de arbeidsmarkt” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. “Pak een markeerstift en print 20 interessante vacatures uit van jouw opleidingsniveau. Markeer alles wat je niet kunt en als een bepaalde skill of vaardigheid vaker dan drie keer wordt gevraagd, weet je welke trainingen en opleiding je moet volgen om je kans op de arbeidsmarkt te vergroten”

Bron: Intelligence Group, 7 juni 2016